DATA
16-17 listopada

 

UCZESTNICY:
19-30 lat

 

KOSZT UCZESTNICTWA
Bezpłatnie

 

MIEJSCE
Centrum Dydaktyczno – Naukowe
Mikroelektroniki i Nanotechnologii
ul. Pigonia 1 Budynek A0, Duża aula
Centrum Wystawienniczo – Kongresowe

 

O KONGRESIE

Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i stoimy przed ogromnej wagi wyzwaniami. Od obecnych studentów, a przyszłych Liderów Rzeczpospolitej, zależy to w jakim kierunku Polska będzie się rozwijała. Kongres Liderów Rzeczpospolitej to okazja do poszerzenia swojej wiedzy oraz kształcenia umiejętności liderskich.

Ważnym aspektem wydarzenia jest zintegrowanie środowiska akademicko-studenckiego oraz zainspirowanie do aktywniejszych działań społecznych tak w kraju jak i regionie. Dodatkowo odbiorcy szkolenia będą mogli porozmawiać z ważnymi osobistościami polskiego życia publicznego, co przyczyni się do rozwoju postawy lidera. Pragniemy, aby ta platforma wymiany doświadczeń, jaką będzie kongres, przyczyniła się do nawiązania współpracy pomiędzy aktywnymi studentami z całej Polski.

DATA
16-17 listopada

MIEJSCE
Centrum Dydaktyczno – Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii, ul. Pigonia 1 Budynek A0, Duża aula

ZAKRES TEMATYCZNY
gospodarka, edukacja, rynek pracy, rozwój

FORMA
sesje interdyscyplinarne, panele oraz sesje warsztatowe

KOSZT UCZESTNICTWA
Bezpłatnie

UCZESTNICY
Studenci (19-25 lat) oraz młodsi pracownicy naukowi i absolwenci studiów wyższych (25-30 lat)

Wśród poruszanych tematów znajdują się:

  • Edukacja ekonomiczna
  • Rynek pracy
  • Współpraca nauki i biznesu
  • Strategia rozwoju Polski

KONGRES LIDERÓW RZECZYPOSPOLITEJ TO:

Udział w wybranych panelach Kongresu 590

3 Panele dyskusyjne przedstawicieli biznesu, nauki i decydentów politycznych

Największe spotkanie środowiska akademickiego dotyczące rozwoju gospodarki Polski

Przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorców

Ważne osobistości z życia publicznego

Ponad 200 uczestników z całej Polski

Ścisła współpraca z Kongresem 590

Ogólnopolski zasięg wydarzenia

ZAPROSZENI GOŚCIE

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Gowin

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ewa Leniart

Wojewoda Podkarpacki

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Józef CEBULSKI, prof. UR

Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką

Dr hab. Grzegorz Ślusarz prof. UR 

Prorektor ds. Finansów i Organizacji

PRELEGENCI

Sylwester Czopek

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Prof. dr hab., nauki historyczne, archeologia; związany z Uniwersytetem Rzeszowskim od początku jego istnienia (wcześniej, od 1997, w WSP); archeolog i muzealnik (w latach 1981-2008 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w latach 1991-2008 jego dyrektor). Studia archeologiczne ukończył z wyróżnieniem w UMCS w Lublinie (1981), doktoryzował się w IHKM PAN w Warszawie (1989), stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (1996), a od 2003 roku posiada tytuł profesorski. W 2015 roku został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 4 kadencji jest wybierany do Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza oraz Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Prezes Związku Banków Polskich. Ma doświadczenie jako Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2002 r. do lipca 2003 przewodniczący Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 roku.

Waldemar Zbytek

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Członek Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, projektu „Bankowcy dla Edukacji” oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

Cezary Kaźmierczak

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. Założyciel firmy szkoleniowej  Midwest ITSE,  agencji MMT Management, Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. Od 2013 roku Członek Zarządu Warsaw Enterprise Institute.

Piotr Müller

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Prawnik, dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek zespołu legislacyjnego przygotowującego reformę nauki i szkolnictwa wyższego.

Tomasz Matynia

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Od listopada 2015 roku szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia. Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.  W latach 2013-2015 Dyrektor Biura Prasowego Parlamentu Studentów RP, gdzie odpowiadał za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji. W latach 2013-2015 prowadził własną firmę szkoleniowo-doradczą pod marką 3Marketing, która zajmowała się szkoleniami z zakresu PR i komunikacji społecznej.

Tomasz Tokarski

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

TEMATYKA KONGRESU

Edukacja ekonomiczna
– jak edukować młodych
i nie tylko?

Dyskusja na temat kierunków edukacji ekonomicznej oraz wykorzystywanych narzędzi i instrumentów; roli mediów, administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie: czy edukacja ekonomiczna powinna być nastawiona na przekazywanie wiedzy, czy raczej umiejętności praktycznych.

Młodzi na rynku pracy

Panel poświęcony sytuacji młodych na rynku pracy. W trakcie dyskusji jej uczestnicy pochylą nad tym, jak świadomie budować ścieżkę kariery zawodowej, w jaki sposób młodzi ludzie powinni się przygotować do wejścia na rynek pracy, jaki powinien być model kształcenia, by poprawiać perspektywy zawodowe młodych ludzi, jak budować wspólnotę interesów pomiędzy pracodawcami, a pracownikami oraz jakie są oczekiwania pracodawców, co do przyszłych pracowników.

Jak prowadzić
biznes w Polsce
– młodzi w biznesie

Dyskusja poświęcona przedsiębiorczości i problematyce prowadzenia biznesu, szczególnie przez osoby młode. Uczestnicy będą rozmawiali na temat barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, perspektyw młodych przedsiębiorców, innowacyjnych firm i startupów. Poruszą także problematykę źródeł finansowania i wsparcia biznesu oraz poszukają odpowiedzi na pytanie: co musi zrobić młody przedsiębiorca (jakie cechy powinien posiadać), aby odnieść sukces.

ORGANIZATORZY

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych jest liderem organizacji akademickich w Polsce. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu i historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania. Ponadto jest wydawcą ogólnopolskiego Magazynu Studenckiego „Koncept”.

Instytut Inicjatyw Publicznych został powołany w formie fundacji w kwietniu 2015 roku i pełni rolę inicjatora działalności na rzecz dobra publicznego, propagatora fachowości w realizowaniu przedsięwzięć i agregatora inicjatyw o charakterze prospołecznym i wspólnotowym. Kamieniem węgielnym powstania Instytutu były wspólna wieloletnia działalność w środowisku akademickim,  przyjaźń i chęć wspólnego działania na rzecz dobra publicznego.

ZESPÓŁ

Dominika Palcar

Dyrektor Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Koordynator I edycji Kongresu, międzynarodowej szkoły liderów „Bliżej Demokracji”. Członek redakcji magazynu „Koncept”. Doświadczenie zdobywała na stanowisku kierownika projektów, specjalisty ds. marketingu oraz specjalisty ds. promocji.

Rafał Więckiewicz

Działacz społeczny, naukowiec i dziennikarz. Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zarządu Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych, współpracownik Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych; redaktor naczelny portalu istotnie.pl.

Piotr Kaflik

Prezes zarządu Instytutu Inicjatyw Publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Aplikant adwokacki. Współdziałał przy organizacji wielu projektów w ramach Młodych dla Polski, między innymi podczas Kongresu Polska Wielki Projekt w 2015 roku.

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER KONGRESU

PARTNER PLATYNOWY

PARTNER ZŁOTY

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

MAPKI DOJAZDU

Centrum Dydaktyczno – Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Centrum Wystawienniczo – Kongresowe

KONTAKT

Rafał Więckiewicz
Koordynator kongresu

r.wieckiewicz@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695 REGON: 146179980