O KONGRESIE

Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i stoimy przed ogromnej wagi wyzwaniami. Od obecnych studentów, a przyszłych Liderów Rzeczpospolitej, zależy to w jakim kierunku Polska będzie się rozwijała. Kongres Liderów Rzeczpospolitej to okazja do poszerzenia swojej wiedzy oraz kształcenia umiejętności liderskich.

Ważnym aspektem wydarzenia jest zintegrowanie środowiska akademicko-studenckiego oraz zainspirowanie do aktywniejszych działań społecznych tak w kraju jak i regionie. Dodatkowo odbiorcy szkolenia będą mogli porozmawiać z ważnymi osobistościami polskiego życia publicznego, co przyczyni się do rozwoju postawy lidera. Pragniemy, aby ta platforma wymiany doświadczeń, jaką będzie kongres, przyczyniła się do nawiązania współpracy pomiędzy aktywnymi studentami z całej Polski.

DATA
16-17 listopada

MIEJSCE
Uniwersytet Rzeszowski

ZAKRES TEMATYCZNY
gospodarka, edukacja, rynek pracy, rozwój

FORMA
sesje interdyscyplinarne, panele oraz sesje warsztatowe

KOSZT UCZESTNICTWA
30 złotych*

UCZESTNICY
Studenci (19-25 lat) oraz młodsi pracownicy naukowi i absolwenci studiów wyższych (25-30 lat)

Wśród poruszanych tematów znajdują się:

  • Edukacja ekonomiczna
  • Rynek pracy
  • Współpraca nauki i biznesu
  • Strategia rozwoju Polski

*opłata dotyczy w przypadku chęci uczestnictwa w wybranych panelach Kongresu 590

KONGRES LIDERÓW RZECZYPOSPOLITEJ TO:

Udział w wybranych panelach Kongresu 590

3 Panele dyskusyjne przedstawicieli biznesu, nauki i decydentów politycznych

Największe spotkanie środowiska akademickiego dotyczące rozwoju gospodarki Polski

Przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorców

Ważne osobistości z życia publicznego

Ponad 200 uczestników z całej Polski

Ścisła współpraca z Kongresem 590

Ogólnopolski zasięg wydarzenia

TEMATYKA KONGRESU

Edukacja ekonomiczna
– jak edukować młodych
i nie tylko?

Dyskusja na temat kierunków edukacji ekonomicznej oraz wykorzystywanych narzędzi i instrumentów; roli mediów, administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie: czy edukacja ekonomiczna powinna być nastawiona na przekazywanie wiedzy, czy raczej umiejętności praktycznych.

Młodzi na rynku pracy

Panel poświęcony sytuacji młodych na rynku pracy. W trakcie dyskusji jej uczestnicy pochylą nad tym, jak świadomie budować ścieżkę kariery zawodowej, w jaki sposób młodzi ludzie powinni się przygotować do wejścia na rynek pracy, jaki powinien być model kształcenia, by poprawiać perspektywy zawodowe młodych ludzi, jak budować wspólnotę interesów pomiędzy pracodawcami, a pracownikami oraz jakie są oczekiwania pracodawców, co do przyszłych pracowników.

Jak prowadzić
biznes w Polsce
– młodzi w biznesie

Dyskusja poświęcona przedsiębiorczości i problematyce prowadzenia biznesu, szczególnie przez osoby młode. Uczestnicy będą rozmawiali na temat barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, perspektyw młodych przedsiębiorców, innowacyjnych firm i startupów. Poruszą także problematykę źródeł finansowania i wsparcia biznesu oraz poszukają odpowiedzi na pytanie: co musi zrobić młody przedsiębiorca (jakie cechy powinien posiadać), aby odnieść sukces.
DATA
16-17 listopada

 

MIEJSCE
Uniwersytet Rzeszowski

 

KOSZT UCZESTNICTWA
30 złotych*

 

UCZESTNICY:
19-30 lat

 

*opłata dotyczy w przypadku chęci uczestnictwa w wybranych panelach Kongresu 590

Do Kongresu pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ORGANIZATORZY

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych jest liderem organizacji akademickich w Polsce. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu i historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania. Ponadto jest wydawcą ogólnopolskiego Magazynu Studenckiego „Koncept”.

Instytut Inicjatyw Publicznych został powołany w formie fundacji w kwietniu 2015 roku i pełni rolę inicjatora działalności na rzecz dobra publicznego, propagatora fachowości w realizowaniu przedsięwzięć i agregatora inicjatyw o charakterze prospołecznym i wspólnotowym. Kamieniem węgielnym powstania Instytutu były wspólna wieloletnia działalność w środowisku akademickim,  przyjaźń i chęć wspólnego działania na rzecz dobra publicznego.

ZESPÓŁ

Dominika Palcar

Dyrektor Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Koordynator I edycji Kongresu, międzynarodowej szkoły liderów „Bliżej Demokracji”. Członek redakcji magazynu „Koncept”. Doświadczenie zdobywała na stanowisku kierownika projektów, specjalisty ds. marketingu oraz specjalisty ds. promocji.

Rafał Więckiewicz

Działacz społeczny, naukowiec i dziennikarz. Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zarządu Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych, współpracownik Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych; redaktor naczelny portalu istotnie.pl.

Piotr Kaflik

Prezes zarządu Instytutu Inicjatyw Publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Aplikant adwokacki. Współdziałał przy organizacji wielu projektów w ramach Młodych dla Polski, między innymi podczas Kongresu Polska Wielki Projekt w 2015 roku.

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

MAPKI DOJAZDU

Uniwersytet Rzeszowski

Centrum Wystawienniczo – Kongresowe

KONTAKT

Rafał Więckiewicz
Koordynator kongresu

r.wieckiewicz@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695 REGON: 146179980